ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΣΔΕΠ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. Βουλευτή κ. Β. Οικονόμου

Σήμερα, Τρίτη 23 Μαίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και του Ειδικού Γραμματέα της ΠΟΣΔΕΠ (κ.κ. Σ. Ευσταθόπουλου και Γ. Σιάσου) εκ μέρους της ΕΓ της Ομοσπονδίας με τον υπεύθυνο του τομέα Υγείας της Ν.Δ., βουλευτή κ. Βασ. Οικονόμου μετά από αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ στα πλαίσια συναντήσεων της με τους τομείς Παιδείας και Υγείας όλων των κομμάτων. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ ενημέρωσαν τον κ. Οικονόμου για τις βασικές θέσεις της Ομοσπονδίας για το ρόλο και τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων του ΕΣΥ στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, και των Μελών ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα σε αυτά. Ανέδειξαν την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός διυπουργικού οργάνου που θα ασχολείται και θα έχει στην αρμοδιότητα του όλα τα θέματα λειτουργίας των Νοσοκομείων αυτών και τόνισαν τα προβλήματα που υπάρχουν και δυσκολεύουν το έργο των Πανεπιστημιακών κλινικών. Τόνισαν επιπλέον την αναγκαιότητα δημιουργίας Οργανισμών για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία που να διασφαλίζουν τον Πανεπιστημιακό τους ρόλο και χαρακτήρα και να έχουν προκύψει μέσα από έναν εκτενή και ειλικρινή διάλογο. Επεσήμαναν τις μεγάλες αδυναμίες και τη λανθασμένη κατεύθυνση του σχεδίου που έχει παρουσιάσει το Υπ. Υγείας για τους Οργανισμούς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και το αρνητικό κλίμα εναντίον των Πανεπιστημιακών κλινικών που δημιουργείται από αυτό. Ο Υπ. του Τομέα Υγείας της ΝΔ τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το κόμμα του στα θέματα της Υγείας και επίσης και τη σημασία του ρόλου των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Πανεπιστημιακών καθηγητών. Εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την επίλυση των προβλημάτων που επισημάνθηκαν από τους εκπροσώπους της ΠΟΣΔΕΠ και υποσχέθηκε να συμβάλλει όσο μπορεί σε αυτό. Η συνάντηση έγινε σε άριστο κλίμα και εκφράστηκε και από τις δύο πλευρές η διάθεση για ανοιχτή επικοινωνία και συνεχή και ειλικρινή διάλογο.