Προτάσεις της ΝΔ για την οργάνωση της συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής για το Φάρμακο

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Συμφωνώ, κύριε Μαυρωτά. Έτσι θα γίνει. Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου. Παρακαλώ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Για να έχει μια αποτελεσματικότητα η Επιτροπή μας, πρέπει να οργανώσουμε τη συζήτηση με τρόπο, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον πάνω στην έκδοση αυτών των συμπερασμάτων, εφόσον έχουμε θεματοποιήσει και επικεντρώσει το ενδιαφέρον, ως Επιτροπή, μέχρι πού θέλουμε να διαμορφώσουμε το πλαίσιο της προτάσεώς μας.

Η δική μας πρόταση, της Ν.Δ., είναι να οργανωθεί σε τρεις θεματικές ενότητες η λειτουργία και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, οι οποίες είναι οι εξής: Πρώτον, ο αναπτυξιακός ρόλος του φαρμάκου, δεύτερον, η πρόσβαση ασθενών στο φάρμακο, και τρίτον, Ψηφιακή Υγεία. Αυτές προτείνουμε να είναι οι τρεις ενότητες στις συνεδριάσεις μας.

Πιο ειδικά, γιατί είναι γενικές αυτές οι ενότητες και πραγματικά πρέπει να δώσουμε το μήνυμα και τα στοιχεία της δουλειάς, ώστε να μπορούν να έχουν πιο καλό αποτέλεσμα, είναι ως εξής η πρότασή μας:

Στην πρώτη ενότητα, τον αναπτυξιακό ρόλο του φαρμάκου, προτείνουμε τρεις συνεδριάσεις, η μία να αφορά στις κλινικές μελέτες – καινοτομία, η δεύτερη να αφορά το γενόσημο και η τρίτη, το clawback.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, της πρόσβασης των ασθενών στο φάρμακο, προτείνουμε πάλι τρεις συνεδριάσεις επιμέρους, η θεματική των οποίων να είναι,  συμμετοχή σήμερα των ασθενών στη δαπάνη, δεύτερον, η συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων των ασθενών και η τρίτη η κάλυψη των ανασφαλίστων.

Στην ενότητα της Ψηφιακής Υγείας, προτείνουμε τρείς επιμέρους συνεδριάσεις με τις εξής θεματικές: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών, η δεύτερη, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και η τρίτη, Πρωτόκολλα Ασθενών.

Πιστεύουμε, ότι εάν δομηθούν με αυτόν τον τρόπο οι συνεδριάσεις και η δουλειά, το περιεχόμενο και το θέμα της κάθε συνεδρίασης θα οδηγεί και σε ποιους θα καλούμε και ποιοι θα μπορούν να είναι οι συνομιλητές αυτών των συνεδριάσεων. Φυσικά, αυτές τις προτάσεις που έκανε και ο κ. Σάκης Παπαδόπουλος, περί φορέων, δεν μας βρίσκει αντίθετους, εφόσον αυτοί είναι οι φορείς οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της Υγείας,  είτε από την πλευρά των ασθενών, είτε ως επιστημονικοί φορείς, είτε ως κρατικοί φορείς αρμόδιοι για τα θέματα υγείας και ειδικότερα φαρμάκου.

Εγώ είμαι σύμφωνος να κληθούν μέσα από αυτή την «δεξαμενή», και εφόσον θα κινηθεί δια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να δούμε και κάποιες επιμέρους εταιρείες, οργανώσεις, συλλόγους, ώστε να μην διαφύγει κάποιος φορέας ο οποίος μπορεί να συμβάλει αλλά αυτοί είναι οι φορείς.

Το θέμα είναι, και νομίζω είναι κρίσιμο, πώς θα οργανωθεί η συζήτηση. Διότι, το να έρθει εδώ η ΠΕΦ, ή να έρθει εδώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοποιών ή Ιατρών και να μας μιλήσει γενικά για το φάρμακο, εμένα δεν θα με κάνει σοφότερο, ούτε θα διευκολύνει την Επιτροπή.

Ενώ, εάν βάλεις συγκεκριμένη ατζέντα, π.χ. για το θέμα ότι σήμερα υπάρχει γενόσημο στο 20% όταν η απαίτηση είναι για το 40% ή 50% ή 60%. Εσύ με ποιον τρόπο θα συμβάλλεις; Εάν θέλεις να συμβάλεις ή αν συμφωνείς ή δεν συμφωνείς.

Τους καλώ αύριο, για τα Πρωτόκολλα. Γιατί τα Πρωτόκολλα να είναι 10 και όχι 20, και όχι 30 και όχι 40 και με ποιον τρόπο θα συμβάλεις ως φορέας;

Να καλέσω τον Φαρμακοποιό και να μου πει για συγκεκριμένα πράγματα: Ποια είναι η συμμετοχή του ασθενούς, ή να φωνάξω τον Υπουργό και να τον ρωτήσω, ποια είναι η πολιτική για τη συμμετοχή στη δαπάνη του ασθενούς.

Να γίνει, δηλαδή, επί τούτου και να απαντάμε σε συγκεκριμένες θεματικές, γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε απέραντες τοποθετήσεις, γενικόλογες, οι οποίες ο καθένας θα έρχεται και θα «βγάζει τον καημό του», αλλά δεν θα συνεισφέρουν με τα ατελείωτα κείμενα στο συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή η Επιτροπή.

Σας ευχαριστώ.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε.