Είναι θετική η ΝΔ για ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες καλύτερης διαπραγμάτευσης στο φάρμακο” (Ομιλία στην Επιτροπή Φαρμάκου της Βουλής 07/03/2019)

 

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Τον λόγο έχει, ο κ. Οικονόμου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια γίνεται και η οποία είναι νομικά και τεχνικά άρτια άντε και έχει προοπτική ιδίως στο χώρο της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης τεχνολογιών υγείας και φαρμακευτικών προϊόντων μας βρίσκει σύμφωνους.

Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην προσπάθεια να παρέχουμε στους ασθενείς απαραίτητα, καινοτόμα, αποτελεσματικά φάρμακα με ικανοποιητικό δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους.

Και δεύτερον, γιατί η ανάπτυξη των τεχνολογιών υγείας μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην πατρίδα μας.

Μάλιστα, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπόθεση για ουσιαστική συμμετοχή της Ελλάδας σε παρόμοιες διακρατικές συμφωνίες θα βρει συνέχεια και από τη δικιά μας πλευρά μετά τις εκλογές. Αυτό είναι μια γενική εκτίμηση και παρατήρηση.

Τώρα, σε σχέση και με αυτά που ειπώθηκαν και από τους ομιλητές και γενικότερες παρατηρήσεις και κάποιες επιφυλάξεις και ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν την συζήτηση θα ήταν οι εξής. Παρατηρήσαμε ότι κάποιες από τις χώρες που συμμετέχουν δεν δείχνουν να συμμερίζονται τον ενθουσιασμό του δικού μας Υπουργού για το εγχείρημα και είτε κάποιες δεν εκπροσωπούνται στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο όπως εμείς, είτε μένουν ή δεν μένουν ως παρατηρητές, ας πούμε η Γαλλία, είτε στρέφονται προς άλλες διακρατικές συμμαχίες, η Ιρλανδία π.χ..

Είναι βιώσιμη, εκτιμάται αυτή η προσπάθεια; Τι μηνύματα λαμβάνετε από τους συνομιλητές; Πόσο ανταποκρίνονται οι εκπρόσωποί τους στη τεχνική επιτροπή της οποίας συμμετέχετε; Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα τα οποία τηρούνται; Ενδυναμώθηκε η επιτροπή με νομικούς;

Κύριε Υπουργέ, να σας αναφέρω αυτά που ο ίδιος είχατε πει στην εισήγησή σας στην 5η συνάντηση των αντιπροσώπων των 10 χωρών, στην Αθήνα του 2018 και είχατε αναφέρει ότι «παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει  σημαντικά βήματα ομογενοποίησης απόψεων και ανταλλαγής πληροφοριών και πείρα ευγνωμοσύνης, είναι προφανές ότι υπάρχει ένα έλλειμμα κατοχύρωσης». Τονίσατε μάλιστα ότι  «το αδιέξοδο στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο αδειοδότησης κυκλοφορίας, τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων είναι προφανές».

Από το καλοκαίρι λοιπόν που ειπώθηκαν αυτά, πόσο έχει προχωρήσει σήμερα; Πότε έχει οριστεί η επόμενη συνάντηση; Τον Ιούλιο, υπενθυμίζω ότι γράφτηκε στον τύπο, τον ιατρικό τύπο ειδικότερα, ότι θα γινόταν συνάντηση στο Βουκουρέστι σε 3  μήνες.

Άρα τι γίνεται με αυτή τη μορφή εξέλιξης; Πότε προβλέπεται η υπογραφή διεθνούς συμβάσεως, αφού οι αποφάσεις στην Αθήνα δεν είναι δεσμευτικές. Λόγω των διαφόρων  προβλημάτων και κωλυμάτων που μπορεί να προκύψουν, υπάρχει plan B στο θέμα αυτό; Το ερωτώ, γιατί γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  στις 3 Οκτωβρίου του 2018, αλλά και πρόσφατα στις 14 Φεβρουαρίου του 2019, εξέδωσε νομοθετικό ψήφισμα όσο αφορά την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/24, με σκοπό, μεταξύ άλλων σχετικών τροπολογιών η δημιουργία της ομάδας συντονισμού για την από κοινού αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε.. Πόσο έχει προχωρήσει αυτή η προσπάθεια, η οποία όπως και να το κάνουμε είναι πιο ευρύτερη και από την αιγίδα νόμου την της Κομισιόν;

Κάποιους προβληματισμούς να σας θέσω για να διευκολύνω περαιτέρω τη συζήτηση. Η συμμετοχή των  φαρμακοβιομηχανιών στη διαπραγμάτευση είναι απαραίτητη και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί πως θα παρέχεται κίνητρο στις εταιρείες να συμμετάσχουν πέρα από το μέγεθος της αγοράς, αλλιώς θα φτιαχτεί ένα σύστημα που θα μπει «στο ράφι». Τι προοπτικές υπάρχουν σ’ αυτό τον τομέα; Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, προτείνατε τον Ιούλιο, ότι πρέπει να δεσμευτούμε ότι δεν θα γίνεται πάλι διαδικασία και σε εθνικό επίπεδο για τα φάρμακα που αξιολογεί και διαπραγματεύεται η Βαλέτα. Έχετε προχωρήσει στον οδικό χάρτη που λέγατε το καλοκαίρι, ώστε να ξεπεραστούν τεχνικές δυσκολίες; Δηλαδή, π.χ. μέγιστη η ελάχιστη τιμή ή εύρος τιμών, ή η δυνατότητα και ή όχι διαπραγμάτευση  στο εθνικό επίπεδο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο καταμερισμός της εργασίας, δηλαδή ποιες χώρες θα αναλάβουν πιο φάρμακο και σε ποιο στάδιο ώστε να διαπραγματευτούν εκ νέου του συνόλου των χωρών για το φάρμακο αυτό με την αντίστοιχη φαρμακοβιομηχανία, θα γίνεται με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την τεχνική επάρκεια του κάθε κράτους. Ποια είναι τα συγκριτικά δικά μας πλεονεκτήματα ώστε να επιλέγουμε εμείς να κάνουμε τη διαπραγμάτευση και ποια τεχνική μας υπάρχει ή θα κάνουν άλλοι για εμάς τη διαπραγμάτευση;

Το όποιο αποτέλεσμα κατοχυρωθεί πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικό, όχι μόνο για τα κράτη άλλα και για την εκάστοτε εταιρία, ότι δηλαδή η κάθε εταιρία, θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου ακόμα και σε χώρες με μικρές αγορές, όπως είναι η Μάλτα, Κύπρος και η Ελλάδα.

Τι πρόβλεψη υπάρχει για να ξεπεραστεί ο σκόπελος του claw back και του rebate, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα και εμείς είμαστε, δυστυχώς, στην κορυφή της λίστας; Γεγονός, που προφανώς, θα δρα αρνητικά στις διαπραγματεύσεις με τις φαρμακευτικές.

Πέμπτο θέμα. Τι θα γίνει με την απουσία ικανών επιδημιολογικών δεδομένων, που ταλανίζει τη χώρα μας; Το έχουμε αναφέρει, πολλές φορές και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αλλά και της Κοινωνικής Επιτροπής, ευρύτερα. Κενό, που ενδεχομένως, θα πρέπει να καλυφθεί με την αξιοποίηση στοιχείων άλλων χωρών, τα οποία θα προσαρμοστούν στα ελληνικά μέτρα, με αναγωγές και μόνον, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα αποτελέσματα στην αξιολόγηση του κάθε φαρμάκου και της κλινικής του αποτελεσματικότητας.

Με άλλα λόγια, πως είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε σε μια διεθνή διαπραγμάτευση, που θα αφορά κυρίως ογκολογικά φάρμακα, βιολογικούς παράγοντες και ορφανά φάρμακα σπάνιων νόσων, χωρίς τα αντίστοιχα Μητρώα ασθενών και χωρίς τα αντίστοιχα θεραπευτικά πρωτόκολλα, πού θα συλλειτουργούν με τη συνταγογράφηση και θα είναι δεσμευτικά για τους συνταγογραφούντες; Κενό, το οποίο σας το έχουμε ξανά θέσει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Και για να προσγειωθούμε και λίγο στις δικές μας Επιτροπές Αξιολόγησης και Τεχνολογιών Υγείας και Διαπραγμάτευσης. Έχετε προχωρήσει καθόλου σε αυτές; Γνωρίζουμε ότι στα συρτάρια της Επιτροπής εκκρεμούν πολλές αιτήσεις – πλησιάζουν τις 60 -, αυτό μαθαίνουμε, αν αληθεύει αυτό το νούμερο. Έχει ξεπεράσει η Επιτροπή την «ανομβρία» στην εξεύρεση εξωτερικών πιστοποιημένων επιστημόνων ως αξιολογητών;

Γράφεται στον ιατρικό Τύπο ότι έχει εξετάσει μόνο δέκα δραστικές ουσίες και ότι η Επιτροπή έχει εξετάσει τιμές για φάρμακα από δύο εταιρείες. Αυτό είναι ικανοποιητική επίδοση; Το βλέπετε ότι φέρνει αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι ενδιαφέρον ή τι σκοπεύετε και τι βλέπετε να κάνετε στο επόμενο διάστημα;

Η δική μας προσέγγιση είναι θετική, γενικά.

Παρόλο που ο αγαπητός μου Συνάδελφος Σάκης Παπαδόπουλος να περίμενε άλλα, αλλά δε νομίζουμε ότι υπάρχει λόγος να τσακωνόμαστε  για όλα. Απλά, όμως, πρέπει να μπούμε στην ουσία των θεμάτων και όχι στο «φαίνεσθαι» και να αποκτήσουν οντότητα και βάθος, πρωτοβουλίες και ενέργειες, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον ευαίσθητο χώρο του φαρμάκου.

Ευχαριστώ.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου.