Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην μετεγκατάσταση παιδιών από την «Μονάδα Φροντίδας Παιδιών ΑΜΕΑ» Σκαραμαγκά, στη Βούλα (Ερώτηση στη Βουλή).

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ Αριθ.Πρωτ. 4900 Ημερομ.Κατάθεσης 18.04.16   ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Continue Reading