Εκδήλωση της Γραμματείας Εργαζομένων ΝΔ στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, Τρίτη 11/9/2018 Θεσσαλονίκη ξενοδοχείο ELECTRA PALACE πλατεία Αριστοτέλους

Εκδήλωση της Γραμματείας Εργαζομένων ΝΔ στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα   Θεσσαλονίκη Τρίτη 11/9/2018  6:00 μ.μ. Ξενοδοχείο ElectraPalace 

Continue Reading

Εκδήλωση της Γραμματείας Εργαζομένων ΝΔ στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, Τρίτη 11/9/2018 Θεσσαλονίκη ξενοδοχείο ELECTRA PALACE πλατεία Αριστοτέλους

Εκδήλωση της Γραμματείας Εργαζομένων ΝΔ στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα   Θεσσαλονίκη Τρίτη 11/9/2018  6:00 μ.μ. Ξενοδοχείο ElectraPalace 

Continue Reading