”Θα αξιοποιήσετε τα κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής για την ανέγερση των 4 δημοτικών σχολείων του Δήμου Αχαρνών;” (Ερώτηση στη Βουλή)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ.Πρωτ.

2232

Ημερομ.Κατάθεσης

11.1.16

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Θα αξιοποιήσετε τα κονδύλια της Περιφέρειας Αττικής για την ανέγερση των 4 δημοτικών σχολείων του Δήμου Αχαρνών ;

Κύριοι Υπουργοί,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα σχετικά με τα σχολεία των Αχαρνών (Αρ. Πρωτ.3375/ 10.06.2015 και Αρ. Πρωτ. 754/02.11.2015) , καθώς παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, τα προβλήματα παραμένουν και μεγεθύνονται. Η Ένωση Συλλόγων  Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών καταγγέλλει ότι το 9ο, 18ο , 19ο και το 21ο σχολείο Αχαρνών αντιμετωπίζουν σημαντικά κτηριακά προβλήματα εδώ και χρόνια. Τα σχολεία δεν καθίστανται λειτουργικά και ασφαλή για τους μαθητές. Μάλιστα, σε κάποια από αυτά, τα παιδιά στεγάζονται σε λυόμενα, κοντέινερ και σε άλλα κτήρια, παλιά και προβληματικά. Οι ενέργειες που έχουν λάβει χώρα δεν έχουν βρει ακόμα, οριστική λύση στο πρόβλημα της σχολικής στέγασης, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τόσο οι διδάσκοντες , όσο και οι διδασκόμενοι.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της Πρόσκλησης με αρ.πρωτ.6574/.12.2015 με Κωδικό ΑΤΤ06, Α/Α ΟΠΣ 1123 Έκδοση 01 της Περιφέρειας Αττικής, γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τις σχολικές μονάδες από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»2014-2020. Περιμένουμε λοιπόν να κάνετε πράξεις τις δεσμεύσεις των απαντήσεών σας σε προηγούμενες ερωτήσεις μας, (Αρ. Πρωτ.3375/ 10.06.2015 και Αρ. Πρωτ. 754/02.11.2015) για το 21ο Δημοτικό Αχαρνών, ότι μόλις υπάρξει κονδύλι για την ανέγερση του θα το εντάξετε και θα υλοποιήσετε την κατασκευή του. Αφού λοιπόν, η Περιφέρεια Αττικής έχει στο πρόγραμμά της τα χρηματικά κονδύλια για την ανέγερση σχολείων θα πρέπει να αξιοποιήσετε την ευκαιρία, όπως και ο Δήμος Αχαρνών σας καλεί και να εντάξετε το 21ο Δημοτικό σχολείο καθώς και τα υπόλοιπα προβληματικά ή έχοντα ανάγκη ανέγερσης Δημοτικά σχολεία Αχαρνών (9ο, 18ο,19οΔημοτικά σχολεία).

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

1. Προτίθεστε να συνδράμετε αποφασιστικά στην προώθηση της ανέγερσης των  συγκεκριμένων σχολείων του Δήμου Αχαρνών, η οποία αποτελεί δέσμευσή σας, καθώς έχει ήδη εγκριθεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης για σχολικές μονάδες από την Περιφέρεια Αττικής;

-Ο-

ΕΡΩΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ