Πότε επιτέλους θα ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος;

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ.Πρωτ. 7387
Ημερομ.Κατάθεσης 28.07.16

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

 

 

Θέμα: Πότε επιτέλους θα ξεκινήσει η κυνηγετική περίοδος;

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Το κυνήγι, εφόσον διεξάγεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τηρουμένων όλων των κανονισμών, εξασφαλίζει τη βιοποικιλότητα και βοηθάει στην προστασία των ειδών αλλά και την ύπαρξη τους. Εκτός όλων των παραπάνω μπορεί το ίδιο να θεωρηθεί ως ένα είδος θεματικού τουρισμού, προσελκύοντας τόσο ξένους τουρίστες-κυνηγούς, όσο και Έλληνες που θα θέλουν να ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου προκειμένου να ασκήσουν την αγαπημένη τους αυτή δραστηριότητα.

Από την άλλη πλευρά, η κατάργηση της Θηροφυλακής θα είναι πληγή για το περιβάλλον, καθώς η θυροφύλαξη αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την προστασία της άγριας πανίδας που εντάσσεται στη φυσική μας κληρονομιά. Η ανάγκη εξασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος είναι επιτακτική. Το έργο της Θηροφυλακής είναι πολυδιάστατο έχοντας όμως σαν βασικούς πυλώνες την πρόληψη και την καταστολή της λαθροθηρίας και τη ενεργή συνδρομή της στην υλοποίηση των φιλοθηραματικών έργων και των έργων βελτίωσης των βιοτόπων και της βιοποικιλότητας.

 

 

 

 

 

 

Κατόπιν αυτών,

 

 

Ερωτάστε:

 

  • Τι προτίθεστε να κάνετε με το θέμα της λειτουργίας και διατήρησης της Θηροφυλακής;

 

  • Πότε σκοπεύετε να δώσετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία έναρξης της κυνηγετικής περιόδου και γιατί μέχρι σήμερα το εν λόγω θέμα κωλυσιεργεί;