Συμμαχία κατά της Ανεργίας! (pronews.gr 02/08/16)

Βασικός στόχος της πολιτικής της Ν.Δ. αποτελεί η Κοινωνική Συνοχή. Θέλουμε να διαμορφώσουμε μια Συμμαχία μεταξύ Εργαζομένων, Εργοδοτών και Κράτους με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία Βιώσιμων και Ποιοτικών θέσεων εργασίας. Μια Συμμαχία κατά της Ανεργίας!

Ο K. Μητσοτάκης στο “2ο Φόρουμ για την Απασχόληση” που διοργάνωσε ο Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Ν.Δ. έθεσε ως Εθνικό Στόχο για την αυριανή Κυβέρνηση της Ν.Δ. την αντιμετώπιση της ανεργίας. Η ανάπτυξη του 4%, που χρειάζεται η χώρα μας, μπορεί να έρθει μόνο μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, (100 δισ. την επόμενη πενταετία), οι οποίες έχουν ανάγκη από ένα σταθερό φορολογικό σύστημα.

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την ταυτόχρονη δημιουργία Βιώσιμων και Ποιοτικών θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον μονόδρομος. Θεωρούμε ότι η υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στοχευόμενων στον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Περιφερειακό ή Τοπικό επίπεδο μέσα από κλαδικά και τοπικά σύμφωνα, θα φέρει άμεσα θετικά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης.

Όσον αφορά τη Νεολαία, προτείνουμε την άμεση σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, είτε αυτή είναι Δευτεροβάθμια είτε Τριτοβάθμια. Θα ετοιμάσουμε ένα Εθνικό Σχέδιο Μαθητείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης για την ανάπτυξη των τεχνικών ειδικοτήτων, ενώ παράλληλα θέλουμε να καθοριστεί ένα νέο πλαίσιο αξιοποίησης των Αρίστων, ξεκινώντας προγράμματα που πριμοδοτούν την Πρωτοβουλία στη Νεολαία που να στοχεύουν στη διακράτηση και την προσέλκυση ταλέντων.

Στόχος για τη Ν.Δ. είναι η δημιουργία 120.000 νέων, ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας κάθε χρόνο με 4% ανάπτυξη και 2% πρωτογενές πλεόνασμα.

Για εμάς έχουν ιδιαίτερη σημασία οι άνεργοι ηλικιών 40 και 50 ετών και η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας μέσα από τη “2Η Ευκαιρία”. Προτείνουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών και την υλοποίηση Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της στήριξης των ευπαθών ομάδων.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στον ΟΑΕΔ, έναν νευραλγικό οργανισμό όσον αφορά την ανεργία, τον οποίο έχουμε σκοπό να αναβαθμίσουμε μέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο Απασχόλησης.

Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι είναι όρος επιτυχίας του κυβερνητικού προγράμματος της Ν.Δ. το κλείσιμο του μνημονιακού κύκλου της εσωστρέφειας και της ύφεσης. Το πέρασμα στη Μεταμνημονιακή Ελλάδα της ανάπτυξης, των μεταρρυθμίσεων, της αισιοδοξίας και της απασχόλησης, χρειάζεται σχέδιο και τη συγκροτημένη ηγεσία του Κ. Μητσοτάκη.

*Ο Βασίλης Οικονόμου είναι Βουλευτής Επικρατείας, Τομεάρχης Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  της Ν.Δ.