Αποτελέσματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά από τα ΤΟΠ ΕΚΟ;

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 7705
Ημερομ. Κατάθεσης 26.08.2016

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Θέμα: Αποτελέσματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά από τα ΤΟΠ ΕΚΟ;

 

 

Κύριε Υπουργέ,

Στις 31/12/2015 έληξε η περίοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σήμερα,  σχεδόν εννέα (9) μήνες αργότερα, τα Τοπικά Οργανωμένα Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΤΟΠ ΕΚΟ) βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα και διενεργούνται έλεγχοι επαλήθευσης. Σε περίπτωση που το κλείσιμο των έργων και οι δηλώσεις ολοκλήρωσης δεν έχουν πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία εντός του 2017, θα πρέπει η αποπληρωμή αυτών να γίνει βάσει του Κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή να χρεωθεί ο ελληνικός λαός τις αστοχίες αυτών των προγραμμάτων.

 

 

Κατόπιν αυτών,

 

 

Ερωτάστε:

 

 

  • Από τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία, πόσες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν και πόσες νέες επιχειρήσεις (εκτός των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ιδρύθηκαν κατά την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων;

 

  • Πόσες επιτόπιες επαληθεύσεις έγιναν κατά το διάστημα από την 01/01/2015 μέχρι σήμερα, πόσες απομένουν να γίνουν και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τα συγκεκριμένα προγράμματα;

 

  • Με δεδομένο ότι οι ως άνω επαληθεύσεις επιτρέπουν την υποβολή ενστάσεων και αντιρρήσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους, ποιο το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων;

 

 

  • Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων που έλαβαν υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής μέσω των ΤΟΠ ΕΚΟ;

 

 

  • Τι ποσόν έχει δηλωθεί ως επιλέξιμες δαπάνες για τα ΤΟΠ ΕΚΟ και σε τι ποσοστό απορρόφησης αντιστοιχεί;

 

 

 

 

                                                                                                       ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΓΙΟΓΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ