Πογκρόμ διώξεων στα Νοσοκομεία της Αττικής από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ.Πρωτ. 8010
Ημερομ.Κατάθεσης 07.09.16

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Πογκρόμ διώξεων στα Νοσοκομεία της Αττικής από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Με έκπληξη μαθαίνουμε ότι έχει δρομολογηθεί «πογκρόμ» αλλαγών σε στελέχη των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σύμφωνα με καταγγελίες αλλά και δημοσιεύματα, ασκούνται πιέσεις και πραγματοποιούνται (ιδιαίτερα στο επίπεδο Διευθύνσεων των Υπηρεσιών των Νοσοκομείων) μετακινήσεις, τοποθετήσεις και αλλαγές εργαζομένων στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Γ. Γεννηματάς Αθηνών», «Σωτηρία», «Λαϊκό», «Αγία Όλγα», χωρίς μάλιστα να υπάρχουν οι απαραίτητες εκ των αρμοδίων Διευθύνσεων εισηγήσεις.

Στα νοσοκομεία «Αγία Όλγα» και «Σωτηρία» έχουν γίνει μετακινήσεις, καθαιρέσεις και τοποθετήσεις τομεαρχών. Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς Αθηνών» έχουν γίνει μετακινήσεις και καθαιρέσεις προϊσταμένων και υπαλλήλων της διοίκησης ενώ οι φήμες αναφέρονται και σε επικείμενες ανακατατάξεις διευθύνσεων ή και προϊσταμένων.

Μήπως πρέπει να υπενθυμίσουμε στους κ. Διοικητές ότι δεσμεύονται από το νόμο 4369/2016 (άρθ.30 -Μεταβατικές Διατάξεις- α και β), που καθορίζει τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων; Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι έως την επιλογή προϊσταμένων από τα Συμβούλια Κρίσεων, καθήκοντα προϊσταμένων, εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.

Οι προαναφερθείσες «εκκαθαρίσεις», καταδεικνύουν οτι μέρος των νέων διοικητών επιδιώκουν να ακολουθήσουν ανορθόδοξες και παράνομες τακτικές, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας για αντίθετη πολιτική και τη δέσμευση της Κυβέρνησης για νομιμότητα, διαφάνεια και αποπολιτικοποίηση της διοίκησης. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως συνέπεια το να αποδοθούν αστικές ή και ποινικές ευθύνες σε διοικητές που ακολουθούν τέτοιου είδους τακτικές. Σίγουρα έχει αρνητικές συνέπειες στους απαξιωμένους εργαζόμενους των νοσοκομείων οι οποίοι έχουν κατά πολύ υπερβεί εαυτόν επιτελώντας το εργασιακό τους καθήκον και αμειβόμενοι με ψίχουλα.

 

Κατόπιν αυτών,

Ερωτάστε:

1) Τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να διασφαλίσετε τα δικαιώματα των εργαζομένων που θίγονται;

 

Ο EΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ