Τι κρύβεται πίσω από τον διαγωνισμό των κυλικείων στους αρχαιολογικούς χώρους;(Ερώτηση στη Βουλή)

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘ.ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ.Πρωτ. 7628
Ημερομ.Κατάθεσης 26.7.17


ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ     : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ                : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                   : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: Τι κρύβεται πίσω από τον διαγωνισμό των κυλικείων στους αρχαιολογικούς χώρους;

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι απρόθυμη να βοηθήσει τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην ευκαιρία που δίνεται να ανασάνουν μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μέσω της έκδοσης προκήρυξης εκμίσθωσης αναψυκτηρίων, τα κριτήρια που θέτει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι τέτοια που μόνο επιχειρήσεις μεγάλων τζίρων (και γνωστών επωνυμιών θα προσθέταμε εμείς) θα μπορούσαν να καλύψουν.

Συγκεκριμένα, έπειτα από την πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού την 12η Ιουνίου του 2017, για την εκμίσθωση 11 Αναψυκτηρίων σε Αρχαιολογικούς χώρους, στην οποία οι όροι εκμίσθωσης ήταν άκρως φωτογραφικοί για τις μεγάλες επιχειρήσεις του είδους, η οποία και αναβλήθηκε, έρχεται δεύτερη προκήρυξη τη 10η Ιουλίου του 2017, όπου οι όροι παραλλάσσονται προκειμένου να φαίνονται πιο ευνοϊκοί προς τις μικρές επιχειρήσεις, πλην όμως, μάλλον, διάθεση έχουν να κοροϊδέψουν, αφού στην ουσία συνεχίζουν να παραμένουν άπιαστοι από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα: Α) προβλέπεται η ταυτόχρονη μίσθωση οχτώ (8) αναψυκτηρίων, μεταξύ των οποίων και εκείνου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, κάτι που δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει από άποψη υποδομής και προσωπικού κανένας μικρός ή μικρομεσαίος επαγγελματίας. Β) Ζητείται τουλάχιστον τριετής εμπειρία στον χώρο της εστίασης, και μάλιστα μέσα από τη λειτουργία τουλάχιστον τριών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το καθένα από τα οποία πρέπει να έχει λειτουργήσει για τουλάχιστον 48 μήνες. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο για τον οποιονδήποτε μικρό ή μικρομεσαίο επαγγελματία, και δη εν μέσω κρίσης. Γ) Απαιτείται πιστοποιητικό στην παρασκευή τροφίμων εντός της επιχείρησης και στη λειτουργία εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίου του είδους, καθώς και πιστοποίηση παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών εστίασης (ISO 22000 και ISO 9001) που να καλύπτει και ζεστά γεύματα. Η εν λόγω απαίτηση προκαλεί ερωτηματικά, καθώς οι επιχειρήσεις που λειτουργούν τα αναψυκτήρια ασχολούνται αποκλειστικά με τη διάθεση προϊόντων εστίασης, όχι με την παρασκευή τους, και διέπονται από πληθώρα περιορισμών ως προς τα προϊόντα που δικαιούνται να διαθέσουν, στα οποία δεν περιλαμβάνεται το ζεστό φαγητό( εδώ μάλλον έχουμε μία χαρακτηριστική φωτογραφία επιθυμίας εκμισθωτή!). Δ) Ζητούνται ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων από τους οποίους να προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της διετίας είναι μεγαλύτερος του ποσού των €1.600.000. Κανείς όμως από τους μικρούς και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες του χώρου δεν έχει και δεν θα μπορούσε αντικειμενικώς να έχει μέσο κύκλο εργασιών τέτοιου ύψους. Ε) Αποκλείονται εκ προοιμίου όσες επιχειρήσεις υπήρξαν μισθωτές του Τ.Α.Π.Α. και καθυστέρησαν την καταβολή των μισθωμάτων (εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν έχει καταλογιστεί σε βάρος τους το οφειλόμενο ποσό, καθώς και όσες δεν προσκομίσουν βεβαίωση καλής εκτέλεσης τυχόν συμβάσεων μίσθωσης τρίτων ακινήτων.

Το μεγαλύτερο, ωστόσο, ερωτηματικό γεννάται από το γεγονός ότι το μέσο ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα που προβλέπει η προκήρυξη και για τα οχτώ (8) αναψυκτήρια συνολικά ανέρχεται στο ποσό περίπου των €46.000, ποσό μικρότερο από  το  μηνιαίο μίσθωμα που κατέβαλλε ένα και μόνο αναψυκτήριο, εκείνο στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών, που πριν από την απόφαση δικαστηρίου για μείωση μισθώματος έφτανε στα €57.662! Το δε άθροισμα των μηνιαίων μισθωμάτων που κατέβαλλαν οι μισθωτές των εν λόγω οχτώ (8) αναψυκτηρίων με βάση τη μέχρι πρόσφατα ισχύουσα κατάσταση ξεπερνούσε το ποσό των €100.000!

Και όλα αυτά τη στιγμή που τα κρατικά ταμεία έχουν ήδη χάσει €800.000 μόνο από τα μισθώματα των έξι (6) αναψυκτηρίων σε κομβικής σημασίας μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που ανέστειλαν τη λειτουργία τους ως αποτέλεσμα του άγονου διαγωνισμού του Μαρτίου του 2016 και των χειρισμών του Τ.Α.Π.Α. ευρύτερα. Το παραπάνω ποσό αυξάνεται δραματικά αν συνυπολογιστούν και οι αντίστοιχες απώλειες φόρων και εργοδοτικών εισφορών.

 

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

 

  1. Είναι στις προθέσεις σας, θέτοντας τα συγκεκριμένα κριτήρια για την εκμίσθωση των 8 αναψυκτηρίων, να καθρεφτίσετε ως δυνητικούς διεκδικητές συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις;
  2. Πιστεύετε ότι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του συγκεκριμένου διαγωνισμού προκειμένου να διεκδικήσουν την εκμίσθωση των αναψυκτηρίων;

 

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ