Κοινές συνεδριάσεις των Τομέων της ΝΔ: Υγείας-Εργασίας-Παιδείας

Αθήνα, 28/2/2018

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Τομέα Υγείας της ΝΔ

Αγαπητά μέλη,

Στα πλαίσια των διατομεακών δράσεων του Τομέα Υγείας της ΝΔ, θα πραγματοποιηθούν δύο (2) κοινές συνεδριάσεις

α ) με τον Τομέα Εργασίας της ΝΔ, τη Δευτέρα 5/3/2018 και ώρα 16:00 και

β) με τον Τομέα Παιδείας της ΝΔ, την Τρίτη 6/3/2018 και ώρα 17:00,

στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΔ, Πειραιώς 62, Μοσχάτο. 

*Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Τομέα Υγείας της ΝΔ.

Οι θεματολογίες των συνεδριάσεων είναι οι εξής:

-Κοινή Συνεδρίαση των Τομέων Υγείας-Εργασίας:

  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (προαγωγή της βιώσιμης εργασίας και της υγιούς γήρανσης, καθώς και ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης των κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής – ενημέρωση και διάδοση εργαλείων για τη διαχείριση της ΑΥΕ υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού – καλές πρακτικές)
  • ΕOΠΥΥ –ΚΕΠΑ
  • Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, εργασιακή προστασία και επανένταξη καρκινοπαθών και λοιπών χρονίως πασχόντων κτλ)
  • ΣΔΙΤ στην ασφάλιση υγείας (Αλληλοσυμπληρωματική ασφάλιση -complementaryinsurance)

-Κοινή Συνεδρίαση των Τομέων Υγείας-Παιδείας:

  • Η εισαγωγή της Αγωγής Υγείας και Πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσω μαθημάτων και δραστηριοτήτων (σεμιναρίων γονέων και ενημερωτικών ομιλιών από ειδικούς στα παιδιά με θέματα αιχμής την διατροφή – παχυσαρκία, το κάπνισμα, τις εξαρτήσεις από ουσίες και διαδίκτυο, κτλ).
  • Ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς νέα υγειονομικά επαγγέλματα (Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας, Τηλεματική και Τηλεϊατρική, Βιοτεχνολογία κτλ) αλλά και ο αναπροσανατολισμός ειδίκευσης και εξειδίκευσης  σε σύγχρονες ιατρικές και νοσηλευτικές ειδικότητες κατά την διάρκεια των Ακαδημαϊκών σπουδών (Επειγοντολογία, Γηριατρική, Κοινωνική και Προληπτική ιατρική, Ιατρική σχολείων και Εργασίας κτλ – Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτές ΠΦΥ και ΤΕΠ κτλ).
  • Η ενδυνάμωση της Πανεπιστημιακής Έρευνας και της Τεχνολογίας μέσω ερευνητικών και κλινικών μελετών στο χώρο της υγείας, με προσέλκυση και διεθνούς ενδιαφέροντος (στον τομέα του φαρμάκου, των ψηφιακών ιατρικών τεχνολογιών κτλ)
  • Η σύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας με την αγορά εργασίας (δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, φαρμακευτικές εταιρίες κτλ) σε οργανωμένη βάση, υπό την εποπτεία και συνεργασία των δύο υπουργείων.

Βασίλης Οικονόμου

Τομεάρχης Υγείας ΝΔ

Βουλευτής Επικρατείας